Bevarandeprojekt


Varbergs Tropikarium har pannkakssköldpaddor som bevarandeprojekt. Detta innebär att vi är med och aktivt deltar i bevarandet av dessa djur med genom att bland annat stödja forskning och avel på dessa. Målet är att pannkakssköldpaddorna ska bli såpass livskraftiga att de kan tas bort från CITES-listan. Man hoppas på att kunna upprätta naturreservat där pannkaksköldpaddan kan klara sig i det vilda och överleva helt utan människans hjälp.

Detta är dock alltid lättare sagt än gjort! Vi människor skövlar deras skog och mark i rasande takt. I vissa områden anses dessa sköldpaddor tyvärr också vara en delikatess. De säljs även på svarta marknaden som illegala husdjur. Hoten som hänger över dessa sköldpaddor är tyvärr många.

Vi hoppas ändå att den negativa trenden ska vända och att människor ska börja förstå att vi måste ta hand om vår jord och dess invånare. Ett litet steg i rätt riktning är att stödja ett bevarandeprojekt.

Det här är CITES

CITES står för Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. CITES, även kallad Washingtonkonventionen, är ett internationellt avtal som reglerar handeln med hotade arter av vildaa djur och växter. Det finns cirka 5 600 djurarter och över 30 000 växtarter som är starkt hotade världen över. Konventionen började gälla år 1975 och idag har 183 länder anslutit sig till den för att garantera den biologiska mångfalden i världen. I Sverige är det Jordbruksverket som är den administrativa CITES-myndigheten som samordnar CITES-arbetet i Sverige. Jordbruksverket utfärdar också import- och exporttillstånd och intyg för kommersiella aktiviteter med djur, växter eller produkter av djur och växter som är skyddade enligt CITES.

Syfte

I motsats till vad många tror är CITES inte en organisation som skyddar djur mot jakt eller annan "användning", tvärtom är syftet att skydda de mest hotade arterna egentligen för att de skall kunna uppnå en nivå där de återigen kan till exempel jagas. Och detta skydd gäller bara för internationell handel inom och mellan de länder som är medlemmar. Burma till exempel är inte medlem, och djur och växter från Burma innefattas därför inte av CITES internationella skydd för handel. Samtliga stater, medlemmar eller ej, kan dessutom jaga och decimera sina djurstammar som de vill, skyddet är för internationell handel med djur, växter eller produkter från dessa mellan medlemsländerna.

Det inhemska skyddet inom ett land är något annat, en helt skyddad art kallas i Sverige Fridlyst och får ej jagas eller störas i sin fortplantning. Det finns dock undantagsregler som så som till exempel skyddsjakt.